Header Search
Nobels Fredspris till Malala Yousafzai!

Nobels Fredspris till Malala Yousafzai!

Skrivet den : 10 Okt 2014

När talibanerna tog kontroll över Swatdalen i Pakistan vägrade en ofattbart modig flicka att låta sig tystas.

Malala Yousafzai stred för alla flickors rätt till utbildning, vilket tisdagen den 9 oktober 2012 var nära att kosta henne livet. Malala var på väg hem då skolbussen stoppades av beväpnade talibaner. Hon sköts i huvudet på nära håll och det var få som trodde att hon skulle överleva.

Sjutton år gammal har Malala blivit en global symbol för fredliga protester och kampen för kvinnors rättigheter, och den yngsta någonsin att tilldelas Nobels fredspris.

Malalas kamp har tagit henne på en osannolik resa, från en otillgänglig dalgång i norra Pakistan till FN:s korridorer i New York.

Jag är Malala är den sanna berättelsen om en familj som tvingats bort från sitt hem av terrorister, om kampen för flickors rätt till utbildning, och om Malalas föräldrars obevekliga kärlek till sin dotter i ett samhälle som främst värdesätter söner. Det är en berättelse som visar att en enda persons röst kan förändra världen. 

Den norska Nobelkommittén har beslutat att Nobels fredspris för 2014 ska tilldelas Kailash Satyarthi och Malala Yousafzay för deras kamp mot förtryck av barn och ungdomar, och för alla barns rätt till utbildning.

Barn ska gå i skolan, inte utnyttjas för ekonomiska ändamål. I världens fattiga länder är 60 procent av befolkningen i dag under 25 år. Det är en förutsättning för en fredlig utveckling globalt att barn och ungas rättigheter respekteras. Särskilt i konfliktområden bidrar övergrepp mot barn till att konflikter förs vidare genom generationer. 

Med stort personligt mod har Kailash Satyarthi, i traditionen från Gandhi, lett olika former av protester och demonstrationer, alla fredliga, för att sätta fokus på grovt utnyttjande av barn för ekonomisk vinning. Han har också bidragit till utvecklingen av centrala internationella konventioner om barns rättigheter.

Malala Yousafzay har, trots sin unga ålder, i flera år kämpat för flickors rätt till utbildning och har med sitt exempel visat att också barn och unga kan bidra till att förbättra sin egen situation. Hon har gjort detta under de farligaste förhållanden. Genom sin hjältemodiga kamp har hon blivit en ledande röst för flickors rätt till utbildning.

Nobelkommittén ser en viktig poäng i att en hindu och en muslim, en indier och en pakistanier, möts i en gemensam kamp för utbildning och mot extremism. Många andra personer och institutioner i det internationella samhället har också bidragit. Det är beräknat att det i dag finns 168 miljoner barnarbetare runt om i världen. Under 2000 var siffran 78 miljoner högre. Världen har kommit närmare målet om ett avskaffande av barnarbete.

Kampen mot förtryck och för barn och ungas rättigheter bidrar till realiseringen av ”broderskap mellan nationerna”, som Alfred Nobel skriver i sitt testamente som ett av kriterierna för Nobels fredspris.

Oslo, 10 oktober 2014

Tags: , , ,


Kategori: Aktuellt